Skip to main content
XS SM MD LG XL

Aantrekkelijker voor studenten. Sneller

Alleen ga je snel

Samen kom je verder

Probleem

In Haarlem zitten mensen zonder werk thuis die niet zelfstandig in staat zijn om de arbeidsmarkt op te komen. Ook zitten enkele honderden scholieren momenteel op een opleiding waarmee zij niet kansrijk zijn als starter op de arbeidsmarkt. Denk aan praktijkonderwijs of Entree opleidingen. 

Om uitstroom uit regelingen te bevorderen en instroom in de regelingen van bijvoorbeeld kansarme jongeren te beperken zijn er een groot aantal initiatieven en partijen in de regio Kennemerland en Ijmond. Denk aan het Werkgever Servicepunt, Paswerk, de ’99 van’, Agros aan de uitstroomzijde.  De gemeente Haarlem, onderwijsinstellingen als Nova-Entree en praktijkschool de Schakel werken actief aan de verbinding met het bedrijfsleven om instroom in de regelingen te voorkomen. Deze initiatieven werken allemaal met volle inzet aan de eigen doelstellingen. Er is echter geen centraal, makkelijk bruikbaar en up to date centraal overzicht van de plekken waar kansen liggen voor deze doelgroepen.De doelstellingen halen de instellingen, ondanks hun inspanningen, niet. Iedereen bouwt continue vanuit een andere hoek aan hetzelfde bouwwerk zonder goed genoeg te weten wat anderen precies doen.

Deze sheet toont het oerwoud aan initiatieven op dit thema (eigen foto, bijeenkomst 99 van Kennemerland) 

 

Strategie

Dit projectplan is op eigen initiatief door Bureau Brand opgesteld vanuit de gedachte:

Wat als er een eenvoudig hanteerbaar instrument zou zijn dat de betrokken professionals beter in staat stelt om sneller en effectiever met bedrijven te verbinden en verbonden te blijven. En wat zou het opleveren aan resultaten en kostenbesparing als je 10% effectiever kunt werken met de bestaande partijen en netwerken?

Aanpak

Bureau Brand heeft een projectplan geschreven voor het inrichten van zo’n instrument. Om dit plan te toetsen hebben wij gesproken met diverse stakeholders. Daaruit bleek met name bij de professionals én bij de deelnemende bedrijven veel behoefte aan meer overzicht en centralisatie van de communicatie rondom dit soort projecten. Ook is dit plan getoetst op twee bijeenkomsten met stakeholders; het bestuur van het regionaal werkbedrijf én aan een workshoptafel op een bijeenkomst van bedrijven en organisaties.

Resultaat

Gezien de complexiteit van het onderwerp en met name de schroom van een aantal aanbieders van trajecten voor ‘doelgroepen’ om het eigen netwerk te delen is het plan nog in de opstartfase. Wel zijn er vanuit de gemeente en vanuit het UWV positieve reacties. Wij verwachten hier op korte termijn mee aan de slag te gaan.

 

 

Gratis stageboek preview ontvangen?