Skip to main content
XS SM MD LG XL

Bij het samenwerken tussen scholen en bedrijven is er altijd een spanningsveld tussen de klas en de werkvloer.

Als je de samenwerking tussen onderwijs en bedrijf wilt verbeteren, bijvoorbeeld met ons samen, is het erg nuttig om je bewust te zijn van de knelpunten die ontstaan in dit spanningsveld.

5 knelpunten

Er zijn in verschillende studies 5 knelpunten onderscheiden in die relatie tussen leren in de klas en leren tijdens een stage.

1-Het leerbedrijf focust zich vooral op het werk. Leren en ontwikkelen van de student is secundair voor het bedrijf. 

2-Er is niet genoeg aandacht voor reflectie, waardoor studenten weinig concrete ervaringen opdoen , Dit zorgt ervoor dat studenten de eigen leervragen niet beantwoorden, of geen goede leervragen kunnen formuleren tijdens de stage.

3-Als er vragen zijn dan is hier vaak geen aandacht voor buiten de leersituatie, of het leerbedrijf. Een vaak voorkomende situatie is dat de student een vraag heeft, maar dat de school er niet op terugkomt, of het leerbedrijf de vraag laat lopen.

4-De focus ligt tijdens de stage heel erg op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, terwijl er minder aandacht is voor het leren omgaan met beroepscultuur of het ontwikkelen van zoiets als beroepsethiek.

5-Doordat scholen en bedrijven van elkaar verschillen in taal, tempo en cultuur is er ruis over de doelstellingen de rollen en verantwoordelijkheden van de begeleiders op school, op de werkvloer en van de student zelf. 

 

 

 

Gratis stageboek preview ontvangen?