Skip to main content
XS SM MD LG XL
generatie
Photo by Cathal Mac an Bheatha on Unsplash

De huidige generatie studenten en stagiairs behoren tot de generatie Y (ook wel Millenials genoemd) en generatie Z. Iedere generatie, ook de generaties voor hen hebben een specifieke set algemene kenmerken.

Als je snapt hoe dit ontstaat kun je ook beter begrijpen waarom studenten zich op een bepaalde manier gedragen, wat zij belangrijk vinden en wat hun perceptie is van werk, succes, samenwerken et cetera. Je kunt jouw bedrijf zo aantrekkelijker maken voor jong talent.  Wil je dat? Lees dan even verder!

Waar hebben we het over?

Er zijn kasten volgeschreven over generaties en hun verschillen. Daarin lees je ook dat de theorieën verschillen. Dit komt omdat generatie onderzoek het domein is van de socioloog. En net als geschiedenis is sociologie geen natuur -of scheikunde. Het is dus niet een formule die je eindeloos kunt herhalen met telkens dezelfde uitkomst. Het is een complex samenspel van factoren waarin wetenschappers trends destilleren.

Uit alle onderzoeken en publicaties kun je twee invloeden onderscheiden die zorgen voor de verschillen tussen generaties.

Dit zijn de ervaringen van mensen en hun opvoeding.

Hoe ontstaan denkbeelden

Als je kijkt naar ervaringen en opvoeding. dan is het al snel duidelijk dat iemand van generatie X (ongeveer 1955-1970) een hele andere jeugd heeft gehad dan iemand van generatie Z (vanaf ongeveer 1996 tot 2015, afhankelijk welke socioloog je het vraag)

Denk bijvoorbeeld eens na over de vraag hoe de ouders van generatie X naar de wereld keken? Door de ogen van iemand die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Deze ervaring legt veel nadruk op het besef dat veiligheid en vooruitgang niet vanzelfsprekend zijn. Risico’s mijden en zekerheid zijn daarom een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Als je dan je hele leven onder de dreiging van het ijzeren gordijn leeft dan sterkt dit jou in het besef dat je ouders gelijk hadden. Voorzichtigheid is geboden! Dit zie je ook terug in hun perceptie van werk onder Generatie X. Als je een baan hebt, zit je goed.

Mijn ouders (van respectievelijk 1948 en 1950) leerden mij bijvoorbeeld dat doorzettingsvermogen ook het vermogen is om je baan vast te houden. En dat overleg en dialoog belangrijk zijn. Niet voor niets is deze generatie de uitvinder van het poldermodel. We moeten de boel bij elkaar houden, dus compromissen sluiten. Vandaar die lange vergaderingen.

De generatie die opgroeide vanaf 1970 zijn weer van een hele andere orde. Zij hebben geen zin in al dat vergaderen maar willen dingen aanpakken en oplossen en worden om die reden de ‘pragmatische generatie’ genoemd.

Voor een millennial (geboren van 1979, of 1985 afhankelijk van welke socioloog je het vraagt) en generatie Z is die dreiging er niet of nauwelijks geweest. De economie ging door het dak en je kon alles worden wat je wilde. Alles was in de basis goed geregeld. Je ouders hadden een leuke baan, je ging vaak op vakantie, en je ouders lieten je meepraten over veel zaken. Geen wonder dus dat deze generatie het idee kreeg dat alles kan en dat er wel een vangnet is als je het zelf niet red. Wie je zelf bent is belangrijk, authenticiteit daar draait het om. Voor veel studenten van generatie Z is zelfstandig ondernemerschap daarom een serieuze optie. Je kunt eigenaar zijn van je eigen succes, het is maakbaar. En gaat het mis? Dan is dat gewoon een goede ervaring. Je gaat er niet dood aan.

Geen wonder dat voor deze generatie en voor generatie Z zelfontplooiing veel belangrijker is dan voor generatie X. Zij kijken naar de maatschappij door hun eigen generatiebril.

Iedere generatie kijkt dus op een andere manier naar de maatschappij op basis van de opvoeding en de eigen ervaringen.

Dit is ook een verklaring voor het feit dat het poldermodel in Nederland onder druk staat. Het zijn de pragmatisten die nu de belangrijke posities overnemen in politiek en bedrijfsleven. Over een paar jaar zijn dit de millenials.

Iedere generatie kijkt op een andere manier naar de maatschappij op basis van de opvoeding en de eigen ervaringen.


Belang voor jouw bedrijf.

Dit is belangrijk voor jouw bedrijf. Als in jouw bedrijf mensen van een bepaalde generatie in de meerderheid zijn dan bepalen zij de cultuur. Als je beseft dat die bril waarmee zij naar jouw bedrijf kijken is ontstaan door hun opvoeding en de periode waarin zij opgroeiden dan snap je veel beter waarom die ideeën en denkbeelden bestaan.

Dit besef is belangrijk als je studenten wilt bereiken met jouw stages en afstudeeropdrachten. Hun wereldbeeld is anders bijvoorbeeld Pragmatisten en Babyboomers. De manier waarop zij naar werk en ‘zingeving’ kijken ook. En dan is er iets interessants. Want realiseer je dat millenials en generatie Z demografisch in de minderheid zijn én (nog) geen belangrijke posities bezetten. Ze raken dus makkelijk ondergesneeuwd in een organisatie omdat andere generaties proberen hun ‘bril’ op de neus van studenten te drukken. Dit kan de zittende macht ook doen, zij hebben immers de sleutelposities in handen.

Je kunt dus als pragmatist je zin doordrijven. Lekker pragmatisch. En babyboomers? Die vergaderen nog even door.
Dit werkt alleen averechts. Wil je jouw bedrijf aantrekkelijk maken voor studenten? Dan kun je je onderscheiden door jouw organisatie zo in te richten dat je dat verschil in invloed compenseert.

Dit doe je bijvoorbeeld door het ondernemerschap van Generatie Z en behoefte aan ‘echtheid’ te omarmen met vacatures waarin je verteld hoe jouw bedrijf er echt uitziet. Met verhalen waarin jouw medewerkers waardering krijgen vanwege hun bijdrage, niet vanwege de titel op hun visitekaartje. En met stages waarin je studenten helpt met zelfontplooiing binnen projecten waarin zij aan belangrijke thema’s werken (impact maken). Nee, dit hoeft niet meteen wereldvrede te zijn, als maar duidelijk is waarom iemand iets doet en waarom dit zo belangrijk is.

Dit doe je ook door actief te werken aan een leerklimaat waarin studenten op de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien en waar zij serieus genomen worden. Dit bereik je alleen door het hele bedrijf, of tenminste de hele afdeling te betrekken. Niet met ‘5 tips voor feedback’ in een algemene training aan 1 begeleider. Dit is niet voldoende.

Ons aanbod.

Om bedrijven te helpen deze uitdaging op te pakken ontwikkelde ik de Stage ontwikkelaar. Met deze snelle, effectieve aanpak maken wij jouw stages en afstudeeropdrachten aantrekkelijker door samen te kijken waar jij jouw bedrijf nog beter kan inrichten op jonge mensen. En hoe je dat vervolgens slim kunt aanpakken. Generaties spelen in dit proces een belangrijke rol.

Zo krijg je leukere leerervaringen voor studenten. En het is onze ervaring dat je direct een leukere werkomgeving voor de andere medewerkers maakt. Immers; Een bedrijf dat leren en ontwikkelen serieus organiseert en ruimte laat voor initiatief en fouten is in veel gevallen een leukere organisatie om te werken. Voor iemand van 20 én voor iemand van 65.

Lees hier meer over de aanpak. 

Wil je nou nog meer weten over de manier waarop we jouw bedrijf kunnen ondersteunen? Check dan meteen ons overige aanbod. 


Meer weten over dit onderwerp? Aart Bontekoning is de man de meester op dit onderwerp. Ik interviewde hem voor mijn stageboek.  Check meer hier over zijn werk

Gratis stageboek preview ontvangen?