Skip to main content
XS SM MD LG XL


feedback feed forward

In mijn boek het Grote Stageboek voor Werkgevers geef ik tips voor het geven van feedback.

De afgelopen tijd heb ik daarnaast een goede aanvulling die ik steeds vaker promoot.

Iets dat ik zeer waarschijnlijk in een nieuwe ge-update versie van mijn boek ga laten terugkomen: ‘Feed forward.’

Ken je die term?

Je leest ook wel eens Feed Up. Dat is hetzelfde.

Ik leg ‘m hieronder uit. En geef meteen een schemaatje die de stappen die je in een goed feedback / feed forward gesprek weergeeft.

Zo kun je hier vandaag nog mee beginnen.

Feed Forward

Vandaag.

Hier.

Nu.

Daar draait het om bij feed forward

En om de toekomst.

Wat doe je nu, en waar wil je naartoe?

In een notendop kun je het verschil tussen feedback en feed forward als volgt uitleggen:

  • Feedback draait om het bespreken van iets wat de student heeft gedaan.
  • Bij Feed Forward draait het om wat een student nu doet in het perspectief van de toekomst: Wat doe je nu, en hoe verhoudt zich dat tot een doelstelling die je wil bereiken.

Feed Forward veranderd de verhouding stagiair-begeleider

Feed Forward zorgt ook voor een verandering in de verhoudingen. De stagiair en de begeleider zijn niet meer alleen in een traditionele hiërarchie verbonden waarin de begeleider terugkijkt en de enige interactie de vraag is ‘hoe denk je zelf dat het is gegaan’. Het zorgt voor een gesprek over de toekomst. Waar ga je naartoe en hoe gaan de begeleider en de stagiair samenwerken omdat te realiseren. De beste feed forward is gericht op specifieke doelen. Denk bijvoorbeeld aan het halen van een bepaald niveau of het beheersen van bepaalde vaardigheden.
De begeleider geeft daarbij feed forward op zo’n manier dat het de stagiair uitdaagt om na te denken over de manier waarop hij of zij die doelstellingen kan gaan bereiken. De begeleider helpt de student dus zelf met nadenken over het eigen handelen ten opzichte van een toekomstig doel. Je zit niet tegenover de student om te beoordelen, je staat naast de student.

Feed Forward in plaats van Feedback?

De stage gaat over het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag om in de toekomst als beroepsprofessional te kunnen functioneren.

Je kijkt vooral vooruit.

Kun je feedback dan maar beter vervangen door feed forward?

Kan.

Is het handig?

Nee.

Feedback en Feed Forward versterken elkaar enorm. Een goede begeleider kijkt terug op taken en opdrachten die zijn gedaan en geeft hier feedback op. Hij  combineert dit idealiter met een goed feed forward gesprek over de huidige status ten opzichte van de doelen die een stagiair moet bereiken. Zo pakt de begeleider tijdens een gesprek de hele keten verleden-heden-toekomst. Daarmee heeft de stagiair een goed beeld van het eigen leerproces en kan de stagiair beter inschatten waar hij of zij staat tijdens de stage.

Dit is niet alleen prettig voor de stagiair omdat deze ziet dat hij of zij al vooruitgang boekt en de ontwikkeling echt in een breder perspectief kan zien. Het maakt helder wat er nog mag gebeuren voor de doelstellingen zijn bereikt. Het is ook prettig omdat studenten nu eenmaal gewend zijn aan instant feedback in onze huidige instant mediacultuur waarin de likes, hartjes en duimpjes je om de oren vliegen.

Voor jouw bedrijf levert dit ook voordelen op. Denk aan een gemotiveerde stagiair die weet waar hij of zij ‘ het voor doet’ en ziet dat er vooruitgang is. Het helpt jouw bedrijf ook om inhoudelijk goede feedback te geven. Je kunt immers een ontwikkeling zichtbaar maken; De stagiair ziet zelf wat de ontwikkeling is en wat er nog mag gebeuren.

Dit scheelt discussies achteraf en helpt jouw imago als goed leerbedrijf enorm. De stagiair ziet hoeveel vooruitgang er geboekt is en hoe fantastisch jouw bedrijf helpt bij het behalen van die doelstellingen. Je hoeft immers niet van alles te bedenken om een geweldige indruk te maken. Soms moet je het vanzelfsprekende zichtbaarder maken.

 

Hieronder heb ik de ideale opbouw van een feedback/feedforward gesprek weergegeven. 

 

feed forward feedback

Voorwaarden

Er zijn wel een paar voorwaarden voor een goede implementatie. Ik noem er een paar:

1-Er is sprake van een ‘growth mindset’ in het bedrijf en bij de stagiair;
Een growth mindset is een omgeving waarin de stagiair zelfvertrouwen krijgt (‘het lukt!’). Dit krijg je als de stagiair resultaten behaalt, niet een omgeving waar je iemand ‘je kunt het!’ in zijn oor blijft roepen terwijl de resultaten uitblijven. Resultaat geeft zelfvertrouwen, niet andersom. Een omgeving waar een sfeer heerst van ‘Het is niets en het wordt ook niets’ zal iedere vorm van groei en ontwikkeling teniet doen. Een enthousiaste begeleider is het halve werk. Een goed leerklimaat is essentieel.

2-Er zijn heldere, realistische doelstellingen.
Goede feedback en feed forward hebben heldere, concrete doelstellingen nodig. Wat wil de stagiair bereiken, en wat is er voor nodig om dat doel te bereiken?  Een goede begeleider weet dus precies waar de stagiair naartoe gaat en maakt de doelstellingen SMART. Tip: Zorg er ook voor dat die doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van het onderwijs. Gebruik hiervoor het Stagecanvas

3-De begeleiders weten hoe je goede feedback geeft.
Ik zie nog erg vaak situaties waarin de begeleider uit de beste bedoelingen een stagiair feedback geeft die niet aankomt, of een averechts effect heeft. Weet dus wat je doet.

4-Je bespreekt verleden en toekomst niet apart.
Een effectief gebruik van feedback en feed forward ontstaat als je beide perspectieven combineert in 1 gesprek.
Het gaat erom dat een stagiair verleden, heden en toekomst als 1 doorgaand proces ziet. Geen aparte gesprekken dus.

5-Het is niet iets eenmaligs. 
Plan tijdens een stage minimaal eens per zes weken een formeel gesprek in om ‘het grotere plaatje’ te bespreken. Natuurlijk plan je minimaal 1x per week een koffiemomentje in, of bespreek dingen gedurende de week. Bijvoorbeeld tijdens de afwas, of bij de koffie-automaat. Ga daarin niet continue zo’n schema erbij pakken. Juist het informele karakter maakt zo’n gesprek zo waardevol.  De informatie uit die informele gesprekken en uit jullie samenwerking verzamel je om minimaal 1 keer per zes weken te bepalen of de stagiair nog op koers ligt en op schema naar het doel. Het evaluatiegesprek geeft zo min mogelijk verrassingen voor de stagiair. Het zorgt ook voor een vertrouwensband omdat je geen vage bekenden meer voor elkaar bent. Dit vertrouwen is essentieel voor een goed gesprek.

6-Het gesprek voer je op basis van veiligheid en vertrouwen

Aanvulling op 5. Stel je voor dat je een gesprek moet gaan voeren met een vage bekende. Hoe persoonlijk ga je worden? Een stagiair die een keer in de zoveel tijd een voortgangsgesprek moet voeren met iemand die ze niet zo vaak zien zal niet effectief zijn. Een goed gesprek voer je alleen als er veiligheid en vertrouwen is. Die veiligheid en dat vertrouwen krijg je alleen als je elkaar regelmatig ziet. Delegeer die tussentijdse gesprekjes niet, maar voer ze zelf!

7-Het is een gesprek, geen preek.
Aanvulling op 6: Ieder heeft een rol. Vanuit die rol heb je dat gesprek. Een feedback gesprek gaat natuurlijk over jouw mening als proffesional over het presteren van de stagiair. Jij bent de begeleider. Zorg er wel voor dat het geen preek is. Een feedbackmoment is ook de kans voor de stagiair om zaken te bespreken die hij of zij graag anders zou willen zien.  Je staat naast de student om naar de toekomst te kijken op basis van het huidige functioneren, dat je op basis van het verleden kunt duiden.

Hoe je het ook aan hebt gepakt tot nu toe. Ik wens je veel succes in de toekomst!

 

Feedback en Feed Forward versterken elkaar  enorm.

 

 

Gratis stageboek preview ontvangen?