Skip to main content
XS SM MD LG XL

Leren=Veranderen

Focus op die verandering.

Ervaringen eerst.

Studenten werven.

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. 
Alles wat je in een bedrijf doet in het kader van een opleiding is ook een vorm van onderwijs; Het is leren waarbij de echte arbeidssituaties de eeromgeving is en waarbijecchte problemen uit de arbeidspraktijk het leerobject zijn.  
De waarde en het succes van dit belangrijke, vaak verplichte onderdeel van een beroepsopleiding staat of valt met de kwaliteit van manier waarop het bedrijf zn zaakjes voor elkaar heeft. Daarom helpen wij bedrijven en scholen om die praktijkervaringen zo te organiseren dat het bedrijf een topervaring geeft stagiairs zonder dat het een extra dagtaak is voor dat bedrijf én dat zij voldoen aan de eisen voor school. Maar waar let je op? 

Het draait om doorzettingsvermogen.

Alle praktijkervaring van studenten draait in essentie om verandering. Bij een bedrijf maak  je als student kennis met nieuwe dingen die je op school niet kunt leren en ervaren. Dit leren op de werkplek gebeurd veel implicieter dan het leren in een schoolomgeving. De student loopt mee, kijkt mee, werkt mee en in dit proces doet de student kennis en vaardigheden op. Dat kan spannend zijn, en soms confronterend. Het is de taak van het bedrijf om de student zo te begeleiden dat deze zich op een prettige, leerzame manier van een startsituatie (de status quo) naar een nieuwe situatie beweegt. Daarbij is het van groot belang dat het bedrijf zich niet blindstaart op de vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat vooral om het leren omgaan met nieuwe indrukken, ook als deze lastig of uitdagend zijn. Het gaat erom dat de student doorzettingsvermogen leert om die verandering door te maken.
De kennis, ervaring en vaardigheden die de student opdoet zijn het effect van dat doorzettingsvermogen.

Stages as a service

Wij geloven dat die praktijkervaringen een dienst zijn die je verleent. De dienst op zich (de stage) maakt niet hét verschil in de beleving van die ervaring bij studenten, dus ook niet bij de vraag of studenten jouw service waarderen. Niet bij de keuze voor een specifiek bedrijf, niet bij de inhoud zelf. Natuurlijk speelt het een rol, maar wat je kunt leren bij jouw bedrijf kan immers bij meer bedrijven. De manier waarop jouw bedrijf de service verleent is uniek.
Het draait om de ervaringen die je studenten geeft.

Wij maken betere ervaringen

Onze ambitie is dat jouw bedrijf aantrekkelijker is voor studenten dan voor je met ons werkte. Zo’n goed imago krijg je alleen met betere begeleiding en een betere organisatie van de samenwerking tussen de betrokken partijen in jouw organisatie. Daarom focussen we op de ervaringen van de studenten in jouw hele bedrijf (of op jouw hele afdeling). Daar geloven we in!

Leuk is anders

Geweldige ervaringen ontstaan dankzij effectiviteit. De beste ervaringen draaien niet om moeilijke koffie of zitzakken, de beste projecten draaien niet om gezellige borrels. Het gaat om een geweldig resultaat  via een effectieve route. Natuurlijk is het belangrijk dat het aanbod aantrekkelijk is. Een leuk, gezellig hip of coole ervaring is het gevolg van een effectieve, resultaatgerichte aanpak, niet een voorwaarde. 

We zijn er niet voor jou (sorry)

Onze projecten gaan over jou, maar vooral over de ervaringen van jouw doelgroep tijdens de contactmomenten met jouw bedrijf of organisatie.
Daarom is dat in onze projecten het uitgangspunt.

One size fits niet all

Heb jij we eens twee identieke projecten of bedrijven gezien? Wij ook niet. Daarom geloven wij  niet in een one-size-fits-all aanpak.
Wel geloven wij in grondigheid, herhaalbaarheid en tempo. Dus ook in bouwstenen. Want er zijn wel degelijk standaardelementen waaruit een succesvolle aanpak bestaat. 

Duurzame oplossingen.

Onze aanpak richt zich altijd op concrete oplossingen voor de lange termijn. Niet alleen windowdressing dus.  Echte oplossingen, duurzaam. 

Wij maken je slimmer.

Jij moet het uiteindelijk toch zelf doen. Daarom zorgen wij ervoor dat je alles uiteindelijk ook zelf kunt. Wel zo handig. Lopen wij ook niet onnodig in de weg.

Sneller=beter.

Als bedrijf of organisatie wil je concrete, actiegerichte adviezen, het liefste zonder vuistdik rapport. Wij zorgen ervoor dat onze inzet direct vertaald kan worden naar concrete acties.  Waarom in 50 pagina’s als het ook in 5 kan? En waarom een jaar als het ook in 2 maanden kan?

Soms moet je vertragen om te versnellen.

Sneller dingen aanpakken is iets anders dan ad-hoc gaan rennen om te zien waar je onverwacht over een drempel struikelt. Wij zetten een stapje terug om eens kritisch te kijken waar in jouw bedrijf de echte drempels zitten. Die brengen we in kaart en pakken we aan. Een marathon lopen in plaats van de 100 meter horden, daar streven wij naar.

Eerst probleem oplossen, dan strik erom.

Eerst de winkel goed inrichten, dan pas de etalage versieren. Dat is wat wij doen. Te vaak zien wij het omgekeerde gebeuren. Zonde. We zijn daarom gefocust op het in kaart brengen van de zaken die topervaringen van studenten in jouw bedrijf in de weg staan. Vervolgens verzinnen we slimme, snelle oplossingen voor deze knelpunten. 

We vullen het niet voor je in.

Keuzes over jouw bedrijf, team of organisatie maak je zelf. Wij helpen je met kennis en inzichten om die keuzes over betere ervaringen te definiëren en om die keuzes te maken. Denk je het beter te weten? Dan is dit waarschijnlijk ook zo. Even goede vrienden.

Gratis stageboek preview ontvangen?