Skip to main content
XS SM MD LG XL

Onderzoeksbureau Mckinsey maakte en typologie van 56 ‘Delta’s (Distinct Elements of Talent) waaraan iemand naast specifieke vakinhoudelijke taken moet werken om het te redden op de arbeidsmarkt van de toekomst. 

Dit is ook relevant voor stagiairs. 

 

Als je kijkt naar de arbeidsmarkt dan zie je een hoop dingen gebeuren.

Te weinig mensen voor bepaalde banen.

Teveel mensen voor bepaalde banen.

Vaardigheden die niet meer aansluiten of overbodiger raken…(denk aan administratieve taken of repetitieve taken die de computer ook kan)

Nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe ze er over vijf jaar uitzien

Of überhaupt dat ze over vijf jaar bestaan..

Demografisch zijn we achteruit aan het hobbelen.. minder kids en een steeds grotere vergrijzing.

De ‘bevolkingspiramide’ is steeds meer een ‘bevolkingsurn’.

 

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de manier waarop wij onze studenten opleiden tot ‘beginnende beroepsbeoefenaar’.

Want alleen bepaalde vaardigheden voor een specifiek vakgebied leren is prachtig.

Maar hoe zorg je ervoor dat die student zichzelf weet te redden?

Hoe maak je van een student een beroepsbeoefenaar die om leert gaan met de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Waarin de student steeds meer digitaal moet doen, omdat robots en computers overal in opmars zijn en omdat jonge mensen steeds meer werk met steeds minder mensen moeten doen.

Ik zie een uitdaging rondom die vaardigheden.

Want in hoeverre sluiten die competenties die we studenten tijdens een opleiding aanleren aan op de vaardigheden die studenten nodig gaan hebben.

Niet alleen om een vak uit te oefenen,

Maar vooral ook om het simpelweg te redden op de arbeidsmarkt.

 

Wat is een ‘beginnende beroepsbeoefenaar’.

Volgens de definitie is een beginnende beroepsbeoefenaar iemand die de competenties beheerst die in het ‘beroepscompetentieprofiel’ (BCP) staan van een opleiding.

Tijdens een stage is het noodzakelijk dat je als bedrijf rekening houdt met die vaardigheden waar de stagiair aan moet werken in het kader van dit ‘BCP’.

Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Als je een vak leert heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig.

 

Toch is er een bredere uitdaging waar we ook tijdens stages meer aandacht voor moeten hebben.

Op iedere opleiding en op ieder niveau.

Want iedere stagiair gaat hiermee te maken krijgen.

 

Er is een set fundamentele vaardigheden die studenten nodig gaan hebben.

Deze drie vormen volgens mij de kern:

1-Omgaan met een snel veranderende wereld, bijvoorbeeld om met snelle veranderingen in technologie of omstandigheden (klimaatverandering / corona-achtige scenario’s)

2-Jezelf relevant houden in een tijd van steeds verdergaande digitalisering en automatisering

3-Je kunnen redden in een digitale omgeving waarin je kunt omgaan met steeds meer schermen en interfaces.

 

Wat we moeten voorkomen is dat we een grote groep studenten opleiden tot beroepsbeoefenaar in hun eigen vakgebied,

maar tegelijkertijd verzuimen om hen voor te bereiden op een wereld die digitaal, dynamisch en steeds meer geautomatiseerd zal zijn.

Een wereld waarin ze zichzelf meermalen opnieuw zullen moeten uitvinden.

Er is dus een brede definitie nodig van wat een ‘beginnende beroepsbeoefenaar’ is.

Niet alleen iemand die precies in staat is om vaktechnische vaardigheden uit te voeren.

Maar iemand die in staat is om zichzelf te redden.

 

Delta’s

Onderzoeksbureau Mckinsey maakte en typologie van 56 ‘Delta’s (Distinct Elements of Talent) waarin iemand naast specifieke vakinhoudelijke taken moet werken om het te redden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Uit hun onderzoek concluderen ze dat met name hoger opgeleiden relatief goed zijn voorbereid op de eisen van de arbeidsmarkt.

Dit is op logisch.

Maar er gaat bij mij wel een rode vlag omhoog voor lager opgeleiden.

Juist de mensen die het meeste last hebben van automatisering en digitalisering (laaggeschoold, repetitief werk bijvoorbeeld) moeten zichzelf zien te redden maar missen die vaardigheden.

Want wat als je werk doet dat een computer ook kan, of een robot?

Mckinsey adviseert dat er veel meer aandacht komt voor deze vaardigheden in het onderwijs.

Ik ben het daarmee eens.

Aan ons de taak om te kijken hoe je in stages deze ‘Delta’s’ kunt gaan meenemen in de begeleiding van stagiairs.

Op alle niveaus’ en bij alle opleidingen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

 

Hieronder de tabel met de elementen die Mckinsey samenstelde:

McKinsey onderzoek delta

 

Beginnen?

Volg onze training stagebegeleiding 3.0

 

 

 

Gratis stageboek preview ontvangen?