Skip to main content
XS SM MD LG XL

Tijdens de laatste aflevering van het politieke tv-programma Buitenhof was Herman Tjeenk Willink te gast.

Man met statuur

En een staat van dient waar je nekpijn van krijgt, zo torenhoog kijk je er tegenop.

Het ging over de balans tussen de verschillende machten in Nederland.

En daarin zei dhr. Willink iets moois.

‘Te vaak’, begon hij, ‘is er onvoldoende tegenwicht uit de tweede kamer op het regeringsbeleid’.

Want tegenwicht verwarren de betrokken dan met tegenstand tegen de eigen goede bedoelingen.

 

Dat zijn twee totaal verschillende dingen.

En een gek maar gevaarlijk misverstand.

Want een goede tegenmacht werkt niet TEGEN, het zorgt juist voor balans en evenwicht.

Net als op een weegschaal

Met teveel gewicht in de ene schaal en te weinig tegenwicht raakt deze uit balans.

Also sprach The Tjeenk.

 

Ook bij de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zie ik vaak het misverstand ontstaan dat scholen en bedrijven elkaars tegenwicht zien als tegenstand.

Er is best bereidheid tot samenwerking, maar  ‘de ander’ (school of bedrijf) ‘snapt het niet’ of ‘wil niet meewerken zoals het moet.’

De school wil per se dat het kwalificatiedossier leidend is bij de stage en dwingt het bedrijf in dat keurslijf.

Of een bedrijf gaat de eigen gang ‘want ze leren anders niet wat écht nodig is voor dit beroep’.

Mensen trekken zich vervolgens terug in het eigen gelijk en vanuit hun eigen ivoren torens voldongen feiten uitwisselen die nergens toe leiden.

In ieder geval niet tot de noodzakelijke acties om de samenwerking te laten lukken.

 

Dit soort signalen geven aan dat er geen balans is.

De samenwerking tussen school en bedrijf is er een die balans vereist.

Zoals een koorddanser met zo’n brede stok zich in evenwicht weet te houden.

Een stabiele verhouding tussen aan de ene kant de eisen van een school aan een bedrijf om te zorgen dat de stagiair de leerdoelen haalt.

Want zonder de kwalificaties die de student moet opdoen kun je als school geen diploma geven.

Aan de andere kant heb je de wensen en eisen van een bedrijf dat graag jong talent opleid tot de professional die zij nodig hebben, of de vaardigheden leren die zij nodig achten voor dat specifieke beroep.

Allebei hebben ze gelijk.

Het gaat om de balans.

Maak als school en bedrijf daarom niet de fout om de eigen uitgangspunten als heilig te beschouwen en de wensen van de ander, of een andere aanpak van de ander als onwil te beschouwen.

Het gaat om evenwicht.

En dat bereik je alleen met voldoende tegenwicht terwijl je op het slappe koord danst.

 

 

Ook evenwichtige samenwerking tussen school en bedrijfsleven? Doe onze stagesprint!

Gratis stageboek preview ontvangen?