Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property Cleantalk\ApbctWP\Firewall\SFW::$apbct is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/lib/Cleantalk/ApbctWP/Firewall/SFW.php on line 58

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Database::$version is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.database.php on line 15

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Plugin::$_pro9Compatibility is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.plugin.php on line 189

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Integration\GutenbergExtended::$blocks is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/3rd-party-integration/class.gutenberg-extended.php on line 18

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Integration\Gutenberg::$extendedBlocks is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/3rd-party-integration/class.gutenberg.php on line 38

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\InternalEngine::$baseDirOverride is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.internal-engine.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Plugin::$_shortcodes is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.plugin.php on line 189

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_clone::$cloning is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/class-acf-field-clone.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_clone::$have_rows is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/class-acf-field-clone.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\AdminNotices::$dynamicTitles is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.admin-notices.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\AdminNotices::$dynamicMessages is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.admin-notices.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property WPGMZA\Plugin::$_adminNotices is deprecated in /home/public/sites/www.bureau-brand.nl/wp-content/plugins/wp-google-maps/includes/class.plugin.php on line 189
Beoordelingscriteria opstellen. - Bureau Brand | Stage-experts.
Skip to main content
XS SM MD LG XL
WORD DÉ TALENTMAGNEET IN JOUW MARKT

Laten we het hebben over beoordelingscriteria

In een andere blog had ik het over ‘kwalificerend beoordelen’.

Maar waar beoordeel je op?

En wat ‘kwalificeer je’?

Relevante vragen toch?

Daarom stel je beoordelingscriteria vast.

Hieronder leg ik uit wat beoordelingscriteria zijn en hoe je ze objectief vast kunt stellen; da’s wel zo prettig voor de beoordeling.

Mocht het wat ‘schoolboekerig’ opgeschreven zijn, dan kan dat kloppen want het is ook precies mijn bedoeling om dit helder uit te leggen.

Geen franjes en fratsen dus, maar informatie.

Beoordelingscriteria:

Beoordelingscriteria (ook wel ’toetsingscriteria genoemd, eventuele definitieverschillen laat ik voor het gemak even buiten beschouwing) geven aan welke prestaties van de student worden beoordeeld.

Deze criteria moeten duidelijk en specifiek zijn, zodat studenten weten waar ze op worden beoordeeld.

Het vaststellen van de criteria moet worden gedaan op basis van de leerdoelen van de opleiding of het vak.

Hierbij moeten de beoordelingscriteria worden afgestemd op de kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om te slagen in hun toekomstige beroep.

Hier kunnen we gebruik maken van de WISH methodiek en je maakt gebruik van Objective Key Results. Beide leg ik hieronder uit:

De WISH methodiek

WISH is een acroniem en staat voor Wensen, Inbeelden, Struikelblokken en Handelingen.

Het is een soort SWOT-analyse voor de stageperiode waarbij je vanuit een heldere doelstelling bekijkt hoe je dat doel gaat bereiken en welke drempels je op de weg naar dat doel gaat tegenkomen. 

WISH helpt stagiairs om hun wensen rondom een stage te vertalen naar realistische doelen én om doelgerichte doelstellingen te formuleren. De WISH-aanpak heeft vier heldere stappen, die je perfect bij heldere beoordelingscriteria kunt benutten. 

 • Bespreek de wensen Wat wil de stagiair leren? Wat wil het bedrijf? Wat wil de school? Kortom: welke vragen moeten tijdens de stage aan bod komen? Maak hier een lijst van. Kies de vragen waarvan jullie allebei vinden dat ze tijdens de stage aan bod moeten komen. Deze vragen maak je concreet: welk doel stellen jullie om deze wensen te realiseren? Deze doelen moeten natuurlijk bij de opleiding passen én goed te verbinden zijn met het werk dat tijdens de stage kan worden gedaan. 
 • Visualiseer het einddoel van de stage Samen met de stagiair bekijk je de concrete doelen. Hoe ziet het ideale resultaat eruit aan het einde van de stage? Wanneer is het leerdoel bereikt en de stage een succes? En wat wil de stagiair na de stage bereiken; waar doet de stagiair het allemaal voor? Door het succes concreet te maken (SMART, zie de uitleg hierover verderop) zijn de doelen van de stage voor iedereen heel helder. Dit voorkomt ruis in de communicatie. Bovendien geeft het energie voor de begeleider en voor de stagiair als jullie tijdens de stage met concrete doelen aan de slag gaan. Dat werkt heel motiverend. Het maakt de beoordeling ook een stuk eenvoudiger en waardevoller. 
 • Struikelblokken De WISH-aanpak heeft als belangrijkste doel om de
  leerdoelen te formuleren waarin een stagiair zich moet ontwikkelen (van zichzelf, van school, van jouw bedrijf ). Je gaat in deze stap bedenken wat de knelpunten zijn die de stagiair op weg naar het einddoel gaat tegenkomen. Is ze verlegen? Heeft ze geen ervaring met een bepaalde machine? Komt er een drukke tijd aan waarin de begeleidingstijd onder druk staat? Schrijf al die (potentiële) knelpunten op. 
 • Handelingsintenties In deze vierde en laatste stap maak je concreet hoe je die struikelblokken het hoofd gaat bieden. Maak dit SMART. En net zo belangrijk: bepaal wie verantwoordelijk is. Bij deze stap bedenk je dus concrete acties (handelingen) voor het geval zich een struikelblok voordoet. Door vooraf te bedenken wie wat gaat doen in zo’n situatie vergroot je de kans dat een stagiair ook echt de struikelblokken aanpakt.

SMART

Deze afspraken maak je SMART

Die doelstellingen kunnen jij en de stagiair natuurlijk zo ambitieus maken als jullie willen: Het is jouw bedrijf en de stagiair gaat er samen met jou hopelijk een leuke tijd van maken. Let op dat je de onderwijsdoelstellingen meeweegt, want daar beoordeelt de school uiteindelijk op. Ik adviseer je wel om alle doelstellingen concreet en haal- baar te maken. De SMART-methode kan hierbij helpen: 

 • Specifiek Wat ga je doen? 
 • Meetbaar Wat is het resultaat? 
 • Acceptabel Zijn we het eens over die doelstelling? Is deze voor
  iedereen haalbaar? 
 • Relevant Is dit doel relevant voor ons stagedoel? 
 • Tijdgebonden Wanneer is dit klaar (wat is behaald bij tussenevaluatie 1,
  wat is het einddoel et cetera)? 

Beoordelingscriteria en OKR.

OKR staat voor Objectives and Key Results. Het is een systeem voor het stellen en meten van doelen binnen organisaties. Het werd geïntroduceerd door Intel en later populair gemaakt door Google.

Bij OKR’s worden de doelen verdeeld in twee categorieën: objectives (doelen) en key results.

Een doel is een specifiek en meetbaar resultaat dat de student tijdens de stage wil (of moet) bereiken.

Key results zijn de meetbare resultaten die bijdragen aan het bereiken van het doel.

Het idee is dat door het definiëren van duidelijke en meetbare doelen, zowel individuen als teams beter in staat zijn om zich te richten op wat belangrijk is en om hun prestaties te verbeteren. Heel fijn bij het opstellen van beoordelingscriteria.

Concreet voorbeeld: Stagiair Abdel loopt stage bij een installatiebedrijf. 

Hieronder staat een voorbeeld van een OKR voor Abdel tijdens zijn stage in de Installatietechniek:

Objective: 

Ontwikkel vaardigheden en kennis op het gebied van installatietechniek om te kunnen bijdragen aan het installeren en onderhouden van HVAC-systemen.

Key Results:

 1. Behaal een gemiddelde beoordeling van minimaal 8/10 op het gebied van kennis van HVAC-systemen in de beoordeling van de begeleider aan het einde van de stageperiode.
 2. Installeer en configureer minimaal twee HVAC-systemen onder toezicht van de begeleider en ontvang positieve feedback van de begeleider over de uitvoering.
 3. Voltooi minimaal vijf onderhoudstaken voor HVAC-systemen, inclusief het vervangen van filters en het controleren van de werking van de apparatuur, zonder fouten te maken en binnen de gestelde tijdslimieten.
 4. Neem deel aan wekelijkse overleggen met de begeleider en stel elke week ten minste één vraag over een aspect van de installatietechniek om de eigen kennis en begrip te verbeteren.

Door middel van deze OKR kan Abdel zich richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en kennis op het gebied van installatietechniek, terwijl hij ook meetbare doelen heeft om zijn voortgang te volgen en zijn prestaties te verbeteren tijdens zijn stageperiode.

Doe er je voordeel mee!

Wil je ook aantrekkelijke stages inrichten voor studenten waar zij én veel leren én zo’n goede leerervaring hebben (met heldere beoordelingscriteria)  dat ze graag jouw ambassadeur, fan en recruiter willen zijn? Dan helpen wij. Bijvoorbeeld met de training praktijkbegeleiden aan hbo-studenten

Gratis beginnen? Prima! Dat kan bijvoorbeeld met onze wekelijkse gratis nieuwsbrief  

 

Stages zijn een heel lang sollicitatiegesprek

[mc4wp_form id="135"]
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com